Cenik

ob Daniela Fiket
na 15 April 2016

 

Psihiatrični posvet 

 

100€ /50 min

Pisanje pisnega mnenja

 

25€

Psihološka testiranja

 

200-600€

Individualna psihoterapija-relacijska transakcijska analiza (Daniela Fiket)

 

80€ /50 min

Predplačilo 4 ure (D.F.)

Predplačilo 8 ur (D.F.)

 

280€

520€

Partnerska terapija

Predplačilo 4 ur

 

120€ /75 min

420€

Individualna psihoterapija-realitetna terapija ali VKT (Ljiljana Cimeša ali Katarina Rebernak)

 

65€ / 50 min

Predplačilo 4 ure (L.C. ali K.R.) 

Predplačilo 8 ur (L.C. ali K.R.)

 

 

240€

440€

 

Skupinska terapija (1x tedensko - 105 min)

 

150€ / 4 tedne

Paket skupina + individualne ure/mes.

 

Cena skupine +individualnih srečanj -10%

Novi cenik se začne uporabljati 1.2.2023.

Plačilo skupinske terapije velja za 4 zaporedna srečanja, ne glede na prisotnost. 

Odpoved individualne terapije ali spremembo termina, je potrebno sporočiti vsaj 2 delovna dneva vnaprej. V primeru nenapovedanega izostanka s terapije ali prepozno sporočene odsotnosti velja, da je bila terapija realizirana. Izjema od tega pravila so bolniške odsotnosti ali drugi tehtni razlogi ki se bodo obravnali individualno.